ECOpole 2016 materials

 

          

Zadanie "Środkowoeuropejska Konferencja ECOpole’16 finansowane w ramach umowy 631/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę".