ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W ŚRODKOWOEUROPEJSKIEJ KONFERENCJI ECOpole’17
w dniach 04-07 X 2017
SUBSTANCJE CHEMICZNE W ŚRODOWISKU PRZYRODNICZYM


Będzie to dwudziesta szósta z rzędu konferencja poświęcona badaniom podstawowym oraz działaniom praktycznym dotyczących różnych aspektów ochrony środowiska przyrodniczego. Odbędzie się ona w Hotelu Polanica Resort & Spa, Polanica Zdrój.
Doroczne konferencje ECOpole mają charakter międzynarodowy i za takie są uznane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Obrady konferencji ECOpole ’17 będą zgrupowane w czterech Sekcjach:

  • SI Chemiczne substancje w środowisku przyrodniczym oraz ich monitoring
  • SII Przyjazne środowisku produkcja i użytkowanie energii
  • SIII Forum Młodych (FM) i Edukacja prośrodowiskowa
  • SIV Wpływ zanieczyszczeń środowiska oraz żywności na zdrowie ludzi.          

Materiały konferencyjne będą opublikowane w postaci:
– abstraktów (0,5 strony formatu A4) na CD-ROM-ie,
– artykułów w półroczniku Proceedings of ECOpole,
– artykułów: w czasopismach: Ecological Chemistry and Engineering/Chemia i Inżynieria Ekologiczna (Ecol. Chem. Eng.) ser. A i S oraz w półroczniku Chemistry – Didactics – Ecology – Metrology (Chemia – Dydaktyka – Ekologia – Metrologia).

Termin nadsyłania angielskiego i polskiego streszczenia o objętości 0,5–1,0 strony (wersja cyfrowa) planowanych wystąpień upływa w dniu 31 sierpnia 2017 r., a nadsyłania artykułów do czasopisma Proceedings of ECOpole w dniu 1 października 2017 r. Lista prac zakwalifikowanych przez Radę Naukową Konferencji do prezentacji będzie sukcesywnie publikowana od 1 sierpnia r. na tej stronie. Aby praca (dotyczy to także streszczenia, które powinno mieć tytuł w języku polskim i angielskim, słowa kluczowe w obydwu językach) przedstawiona w czasie konferencji mogła być opublikowana, jej tekst winien być przygotowany zgodnie z wymaganiami stawianymi artykułom drukowanym w czasopismach Ecological Chemistry and Engineering ser. A oraz S, które są dostępne w wielu bibliotekach naukowych w Polsce i za granicą. Zalecenia te są również umieszczone na stronie webowej Towarzystwa Chemii i Inżynierii Ekologicznej


tchie.uni.opole.pl

Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 1900 zł (w tym 23% VAT) i pokrywa opłatę za udział, koszt noclegów i wyżywienia oraz materiały Konferencji.
Opłata dla magistrantów i doktorantów oraz młodych doktorów biorących aktywny udział w Forum Młodych może być zmniejszona przez Radę Naukową konferencji do 1300 zł, przy zachowaniu takich samych świadczeń. Osoby te winny dodatkowo dostarczyć artykuł przygotowany do opublikowania w czasopiśmie Proceedings of ECOpole (do 15.08.2017 r.). Jest także wymagana opinia opiekuna naukowego.
Prosimy o dokonywanie wpłat na konto Towarzystwa Chemii i Inżynierii Ekologicznej
w Banku Śląskim:


BSK O/Opole Nr 65 1050 1504 1000 0005 0044 3825

Wpłaty dokonane po 1 września 2017 są o 10% wyższe.

Prosimy o wypełnienie Formularza zgłoszeniowego i przesłanie go emailem.

Po konferencji zostaną wydane artykuły w półroczniku Proceedings of ECOpole. Winny być one przesłane do 1 października 2017 r. Wszystkie nadsyłane prace podlegają zwykłej procedurze recenzyjnej.
Streszczenia oraz program konferencji zostaną wydane na CD-ROM-ie, który otrzyma każdy z uczestników podczas rejestracji. Program będzie także zamieszczony na tej stronie.

Po konferencji będzie możliwość opublikowania elektronicznej wersji prezentowanego wystąpienia (wykładu, a także posteru) na tej stronie.

Prof. dr hab. inż. Maria Wacławek
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
Konferencji ECOpole ’17
Wszelkie uwagi i zapytania można kierować na adres:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel. 77 401 60 42
fax 77 401 60 51