A. Kalinichenko1, V. Havrysh2
1) Uniwersytet Opolski, Opole, PL; 2) Mykolajowski Narodowy Uniwersytet Rolniczy, UA

ŚRODOWISKOWO PRZYJAZNE WYKORZYSTANIE PALIW: GOSPODARCZY WYMIAR WYKONALNOŚCI


Energetyka a środowisko to jedne z najpoważniejszych problemów świata. Jednym z wspólnych sposobów ich rozwiązania jest wykorzystanie alternatywnych rodzajów paliw transportowych. Procesy decyzyjne w tej branży warto wspierać przez wykorzystanie odpowiedniego modelu matematycznego. W naszym badaniu zostały stworzone dwa submodele. Pozwalają one wykorzystać wskaźnik dochodowości jako podstawę do możliwej inwestycji. Proponowany algorytm decyzyjny obejmuje następujące etapy: rozliczanie kosztu energii paliw; rozliczanie kryteriów dla transportu; określenie maksymalnej objętości inwestycji; podjęcie decyzji. Zbadane są różne rodzaje biopaliw i paliw gazowych dla wybranych krajów. Również została zaprezentowana atrakcyjność gospodarcza wyników modelu.

Słowa kluczowe: środowisko, paliwo alternatywne, wskaźnik dochodowości, model matematyczny