R. Smoła, J. Gołębiowska, A. Żelazna
Politechnika Lubelska, Wydział Inżynierii Środowiska, Lublin, PL

BADANIE WYDAJNOŚCI CHŁODNICZEJ UKŁADU Z MODUŁEM PELTIERA W ZALEZNOŚCI OD PARAMETRÓW PRĄDU ZASILAJĄCEGO WENTYLATOR


Ogniwa termoelektryczne, zwane również ogniwami Peltiera, są stosowane głównie do dwóch celów: generacji prądu elektrycznego i chłodzenia. Spośród tych zastosowań, chłodzenie jest tematem wielu badań naukowych już od kilku dekad. Dzieje się tak, ponieważ ogniwa Peltiera mogą być umieszczane w różnych konfiguracjach, w urządzeniach medycznych, przemysłowych, laboratoryjnych i militarnych. Głównymi zaletami technologii termoelektrycznych są: kompaktowy rozmiar, niska awaryjność, niski poziom hałasu i wibracji, proste wykorzystanie, brak szkodliwych czynników chłodniczych i fakt, że są zasilane prądem stałym, czyli mogą być zasilanie bezpośrednio z ogniw PV. Ze względu na niewielką wydajność chłodniczą, bardzo ważną kwestią jest zapewnienie odpowiedniego odbioru ciepła po obydwu stronach moduł termoelektrycznego. W niniejszej pracy przedstawiono badania wpływu parametrów prądu zasilającego wentylator na wydajność chłodniczą układu z ogniwem Peltiera, zastosowanego do schłodzenia komory o wymiarach 0,5 m x 0,5 m x 0,5 m o 8 °C. Wyniki pokazały, że najkorzystniejsze efekty chłodzenia uzyskane zostały dla napięcia prądu zasilającego wentylator o wartości 8 V. Zwiększenie napięcia nie wpłynęło na polepszenie efektów chłodzenia, natomiast zmniejszenie wartości napięcia spowodowało znaczny spadek wydajności chłodniczej układu.

Słowa kluczowe: ogniwo termoelektryczne, ogniwo Peltiera, wydajność chłodnicza