J. Grzyb, K. Frączek
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie, Katedra Mikrobiologii, Kraków, PL

MIKROFLORA POWIETRZA WYBRANYCH POMIESZCZEŃ DLA ZWIERZĄT W OGRODZIE


Ogrody zoologiczne stanowią pewnego rodzaju konglomerat sztucznych środowisk stworzonych zarówno dla rodzimych, jak i egzotycznych zwierząt. Można się spodziewać, że mikroflora w pomieszczeniach dla odmiennych zwierząt będzie mocno zróżnicowana ze względu na powierzchnię i kubaturę pomieszczeń, pochodzenie zwierząt oraz ich wymagania środowiskowe. Badania wykonano w okresie od maja do października 2016 roku. Uwzględniono 9 grup zwierząt – badając wewnątrz pomieszczeń dla nich mikroflorę (przy użyciu 6-stopniowego impaktora Andersena-Graseby), zapylenie (przy użyciu pyłomierza DustTrak II) oraz warunków mikroklimatycznych. W powietrzu pomieszczeń badano stężenie ogólnej liczby bakterii, gronkowców, grzybów pleśniowych i bakterii kałowych. Największe stężenia wszystkich badanych grup drobnoustrojów stwierdzono w pomieszczeniach z tapirami, natomiast najniższe w pomieszczeniu dla strusi.

Słowa kluczowe: mikroflora powietrza, bakterie, grzyby pleśniowe, zoo, pomieszczenia