A. Zakrzewska, M. Łój-Pilch
Politechnika Śląska, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Gliwice, PL

MATERIAŁ PRZEWODÓW A ICH NIEZAWODNOŚĆ NA PRZYKŁADZIE WYBRANEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ


Z punktu widzenia teorii niezawodności sieć wodociągowa, zbudowana z bardzo wielu elementów, jest obiektem odnawialnym. Dlatego analizując tę jej cechę, na którą wpływ ma zarówno uszkadzalność jak i podatność na naprawę, należy wziąć pod uwagę nie tylko intensywność uszkodzeń czy czas pracy bezuszkodzeniowej, ale również intensywność czy czas odnowy. Dopiero kompleksowa analiza tych wskaźników pozwala na ocenę i porównywanie niezawodności całych sieci lub ich elementów. Na niezawodność wodociągu ma wpływ także materiał, z którego wykonane są przewody jak i inne jego elementy, bo determinuje on rodzaj występujących uszkodzeń. Również technologia montażu i naprawy, zależna od stosowanych materiałów, wpływa na czas trwania niesprawności sieci. Analiza własności niezawodnościowych sieci wodociągowej, uwzględniająca jej strukturę materiałową, może pomóc przedsiębiorstwom wodociągowym w jej prawidłowej eksploatacji. Artykuł przedstawia wyniki takiej analizy, przeprowadzonej dla miejskiej sieci wodociągowej, na podstawie danych eksploatacyjnych udostępnionych i zweryfikowanych przez obsługujące ją przedsiębiorstwo.

Słowa kluczowe: niezawodność sieci wodociągowej, naprawialność, uszkadzalność, materiał sieci wodociągowej