M. Wyszkowski, A. Ziółkowska
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Chemii Środowiska, Olsztyn, PL

WPŁYW BENZYNY, OLEJU NAPĘDOWEGO I SUBSTANCJI NEUTRALIZUJĄCYCH NA WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI GLEBY


Celem podjętych badań było określenie wpływu wzrastających dawek benzyny i oleju napędowego (0, 2,5, 5 i 10 g · kg-1 gleby) oraz różnych substancji na zawartość węgla organicznego oraz przyswajalnych form fosforu, potasu i magnezu w glebie. Kompost, bentonit i tlenek wapnia były zastosowane w celu neutralizacji spodziewanego negatywnego wpływu benzyny i oleju napędowego na właściwości gleby. Wpływ substancji ropopochodnych i dodatków łagodzących na zawartość badanych pierwiastków w glebie był zróżnicowany. Benzyna i olej napędowy nie miały jednoznacznego oddziaływania na zawartość węgla organicznego w glebie po zbiorze roślin. Najwyższe dawki substancji ropopochodnych spowodowały wzrost zawartości przyswajalnego potasu i obniżenie zawartości przyswajalnego magnezu w glebie. Olej napędowy zwiększył zawartość przyswajalnego fosforu w glebie. Działanie benzyny na zawartość przyswajalnego fosforu w glebie było negatywne. Spośród zastosowanych dodatków neutralizujących bentonit miał najkorzystniejszy i pozytywny wpływ na zawartość badanych pierwiastków (z wyjątkiem węgla organicznego) w glebie. Wpływ kompostu i tlenku wapnia na ogół był mniejszy niż bentonitu.

Słowa kluczowe: benzyna, olej napędowy, kompost, bentonit, tlenek wapnia, węgiel organiczny, składniki mineralne