A. Lempart, E. Kudlek, M. Dudziak
Politechnika Śląska, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Gliwice, PL

WYSTĘPOWANIE MIKROZANIECZYSZCZEŃ Z MAKROGRUPY PPCPSW WODZIE BASENOWEJ


Utrzymywanie mikrobiologicznej jakości wody basenowej mające na celu zahamowania rozprzestrzeniania się zakażeń i chorób jest priorytetem dla wszystkich właścicieli i zarządców basenów. Istnieje wiele środków dezynfekcyjnych stosowanych w basenach, które mogą potencjalnie powodować produkcję szerokiej gamy ubocznych produktów dezynfekcji (DBP). Mikrozanieczyszczenia te powstają na skutek reakcji z organicznymi i nieorganicznymi substancjami wprowadzanymi na obiekty przez ich użytkowników. Oprócz wielu ubocznych produktów dezynfekcji, w wodzie basenowej współcześnie identyfikowane są również mikrozanieczyszczenia z makrogrupy PPCPs (z ang. Pharmaceuticals and Personal Care Products ). Przeprowadzone w ramach pracy, chromatograficzne analizy jakościowe wody pobranej z niecki basenu szkolnego wykazały obecność ponad 100 mikrozanieczyszczeń, niezidentyfikowanych dotychczas w tym środowisku, w tym m.in. leków, hormonów, witamin, domieszek przemysłowych, czy też składników kosmetyków. Do identyfikacji związków zastosowano metodę chromatografii gazowej z detekcją mas GC-MS z jonizacją elektronową poprzedzoną ekstrakcją do fazy stałej SPE (z ang. Solid Phase Extraction ).

Słowa kluczowe: mikrozanieczyszczenia, woda basenowa, GC-MS, SPE