I. Pietkun-Greber, D. Suszanowicz
Uniwersytet Opolski, Katedra Inżynierii Procesowej, Opole, PL

BADANIA WPŁYWU SKUTECZNOŚCI RÓŻNYCH TYPÓW SYSTEMÓW WENTYLACJI NA JAKOŚĆ POWIETRZA W BUDYNKACH MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH


Przepisy prawne oraz normy obligują do kontroli systemów wentylacji budynków jedynie pod względem prędkości strumienia powietrza, co niestety nie zawsze gwarantuje jakość powietrza zalecaną ze względów zdrowotnych. W pracy podjęto badania skuteczności różnych typów wentylacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych, ze szczególnym wentylacji naturalnej, stanowiącej najczęściej spotykane rozwiązanie w budynkach mieszkalnych w Polsce. Badano wpływ skuteczności wentylacji na podstawowe parametry charakteryzujące jakość powietrza, tj. stężenie ditlenku węgla, wilgotność względną oraz temperaturą. Badano również możliwość regulacji pracy systemu wentylacji budynków wielorodzinnych w zależności od zmieniających się parametrów jakości powietrza. Wyniki przeprowadzonych badań wykazały, iż w przypadku wielorodzinnych budynków mieszkalnych systemy wentylacji naturalnej nie spełniają swojej funkcji i powinny zostać zastąpione przez systemy wentylacji mechanicznej (najlepiej nawiewno-wywiewne z odzyskiem ciepła).

Słowa kluczowe: system wentylacji, budynki wielorodzinne, jakość powietrza, stężenie ditlenku węgla, wilgotność powietrza