D. Madej1, A. Sobczak1,2
1) Śląski Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny, Zakład Chemii Ogólnej i Nieorganicznej, Sosnowiec, PL; 2) Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego, Zakład Szkodliwości Chemicznych i Toksykologii Genetycznej, Sosnowiec, PL

ZAWARTOŚĆ ZWIĄZKÓW TOKSYCZNYCH W AEROZOLU WYTWARZANYM Z ELEKTRONICZNYCH PAPIEROSÓW


Niniejsze opracowanie przeglądu literatury naukowej dotyczy zawartości związków toksycznych w aerozolu wytwarzanego podczas korzystania z elektronicznych papierosów. Elektroniczny papieros, nazywany również e-papierosem czy elektronicznym systemem dozującym nikotynę, w przeciągu kilku lat od wynalezienia stał się popularną alternatywą dla papierosa konwencjonalnego. Początkowo reklamowany był jako bardziej bezpieczna forma dostarczania nikotyny do organizmu. Ten tok rozumowania podyktowany był sposobem działania tych urządzeń. W elektronicznych papierosach następuje proces odparowania e-płynu zawierającego nikotynę. E-płyn składa się głównie z glikolu propylenowego, gliceryny, nikotyny oraz substancji smakowo-zapachowych. Z wyjątkiem nikotyny, pozostałe substancje uważane są za bezpieczne. Jednakże, jak dowodzą wyniki badań, skład chemiczny generowanego aerozolu różni się od składu e-płynów. Wynika to z częściowych przemian, jakim ulegają składniki e-płynów w temperaturze generowania aerozolu. W ten sposób tworzą się substancje toksyczne, także takie, które nie są obecne w dymie tytoniowym. Praca ta weryfikuje dostępną wiedzę literaturową dotyczącą zawartości nikotyny, związków karbonylowych, nitrozoamin, lotnych związków organicznych oraz metali w aerozolu generowanym z elektronicznych papierosów i zestawia ją z danymi dotyczącymi zawartości tych związków w dymie papierosów konwencjonalnych.

Słowa kluczowe: elektroniczny papieros, aerozol, nikotyna, związki toksyczne, związki karbonylowe, metale, nitrozo aminy