K. Kózka, M. Wiatkowski
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Instytut Inżynierii Środowiska, Zakład Hydrologii i Gospodarki Wodnej, Wrocław, PL

ANALIZA WALORÓW UŻYTKOWYCH WODY RZEKI BIAŁA GŁUCHOŁASKA NA OBSZARZE POLSKIEJ CZĘŚCI ZLEWNI


W pracy przedstawiono analizę jakości wody rzeki transgranicznej Białej Głuchołaskiej na obszarze polskiej części zlewni. Rzeka Biała Głuchołaska zaczyna swój bieg w Czechach a rozciąga się na długości 54,9 km, z czego jedynie 24,3 km płynie przez Polskę. Powierzchnia zlewni Białej wynosi 396 km2, z czego jedynie 113 km2 znajduje się w granicach Polski. Po stronie Polskiej rzeka płynie przez Sudety Wschodnie, Płaskowyż Głubczycki i Dolinę Nysy Kłodzkiej. Biała Głuchołaska kończy swój bieg w zbiorniku Nysa zlokalizowanym na Nysie Kłodzkiej. Badania przeprowadzono w dwóch punktach pomiarowych: w 21 kilometrze (poniżej granicy Polsko – Czeskiej a powyżej miasta Głuchołazy) oraz w 3 kilometrze biegu rzeki (punkt ten znajduje się poniżej wszystkich progów i jazów znajdujących się na rzece, powyżej ujścia do zbiornika Nysa). Zaprezentowano wyniki badań uzyskanych w okresie od 1992 do 2015 r. z WIOŚ Opole oraz uzyskane ze Stacji Uzdatniania Wody w Głuchołazach, której punkt poboru wody do kontroli znajduje się w 21 kilometrze biegu rzeki. W pracy oceniono jakość wody rzeki Białej Głuchołaskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami, przedstawiono ocenę eutrofizacji wód. Ponadto oceniono czy badane wody są wrażliwe na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz oceniono czy wody rzeki mogą być wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia i kąpieli. Uzyskane wyniki przyczynią się do podejmowania właściwych decyzji z zakresu ochrony wód w zlewni rzeki Biała Głuchołaska i zbiornika Nysa.

Słowa kluczowe: jakość wód, ocena walorów użytkowych wód, rzeka transgraniczna Biała Głuchołaska